Regie over verzuim en preventiebij

Hoog verzuim? De Verzuimcheck.

Verzuim blijft een grote kostenpost binnen een bedrijf. I’M p&o service begeleidt en adviseert u als ondernemer en werkgever het verzuim zo laag mogelijk te houden. Hierbij is preventie het uitgangspunt. 

Aandacht voor de werknemer en weten wat er speelt is belangrijk! Mijn ervaring leert dat medewerkers zich meer open stellen in een gesprek met mij en we sneller tot de kern komen. Dit werkt preventief en signalen kunnen eerder worden aangegrepen om verzuim te voorkomen.

Daarnaast is het uitvoeren en naleving van een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) een wettelijke verplichting vanuit de ARBO wet. Het aanwezig zijn van een geldig RI&E wordt steeds intensiever gecontroleerd en beboet door de inspectie SZW. 

Daarbij is het een perfect preventiemiddel om de risico's binnen je onderneming onder de loep te houden. I'M p&o service helpt u graag met het opnemen van deze taak.

Mocht er toch sprake zijn van verzuim? Door samenwerking met een gecertificeerde arbodienst staan we garant voor de begeleiding van de zieke medewerker volgens de maatwerkregeling in de Poortwachterswet. Het voordeel is om de werkgever te ontlasten en te adviseren binnen de Wet Verbetering Poortwachter en tegelijkertijd ook de medewerkers begeleiden en/of coachen. Op deze manier heeft u als werkgever zoveel mogelijk zelf de regie op het verzuim.

Denk aan o.a.: 

Het voeren en verslaglegging van verzuimgesprekken 

Opbouw (verzuim) dossier volgens Wet Verbetering Poortwachter

Reïntegratie

Implementeren van verzuim- en arbobeleid

Het uitvoeren van RI&E 

Info
Adres:
I'M p&o service Schapenmeer 2 7933 PH Pesse Hoogeveen

Tel:
06-52360195

Email:
info@impo-service.nl
Neem contact met ons op