bij
Niet I'M p&o service, wel Ingrid


Het hoort niet bij de dienstverlening van I'M p&o service, maar het is wel iets waar ik me mee bezighoud: het werk als vertrouwenspersoon!

In 2023 is met een grote meerderheid van stemmen een nieuw wetsvoorstel aangenomen: werkgevers met meer dan 10 werknemers zijn verplicht om
(met ingang van 2024) een vertrouwenspersoon aan te stellen. Deze wet is er ter bevordering van sociale veiligheid op de werkvloer. Iedere medewerker moet namelijk de mogelijkheid hebben zich altijd in vertrouwen te kunnen te uiten en bijstand te kunnen krijgen bij ongewenste situaties. Denk aan pesten, uitsluiting, discriminatie of ongewenst en grensoverschrijdend gedrag.

De wet

Is de wet een reden om hiermee binnen jouw organisatie aan de slag te gaan? Wij hopen dat je het, als werkgever, om meer redenen doet! Vanuit goed werkgeverschap, de verantwoordelijkheid die je voelt voor het sociale welzijn van je medewerkers en misschien wel vanuit het besef dat sociaal veilige medewerkers minder verzuimen en het verloop minder zal zijn. En die zaken zijn nu precies de reden dat we zijn gestart met ‘Altijd in Vertrouwen – Vertrouwenspersonen’.

Altijd in Vertrouwen

Altijd in Vertrouwen is een onderneming van Ingrid Middelveld en Cick Geers. Beiden hebben we de opleiding Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit gevolgd en werken we als vertrouwenspersoon. We hebben onze krachten gebundeld omdat we er samen van overtuigd zijn dat de verantwoordelijkheid voor het realiseren en behouden van een veilige, integere werkplek bij iedere medewerker ligt. De vertrouwenspersoon kan daarin juist een aanjagende rol hebben en niet de afwachtende zoals het nu vaak gaat.

Meerwaarde

In onze optiek is een vertrouwenspersoon meer dan een ‘verplicht e-mailadres’ in je personeelshandboek of een ‘wazige externe contactpersoon’ die je kunt bellen als er iets is. Wij zijn van mening dat de vertrouwenspersoon een waardevolle aanvulling kan zijn voor je onderneming. Een rol kan spelen binnen het DNA van je bedrijf en een grote betekenis en meerwaarde kan hebben in het ontwikkelen van een meer positief (psychisch) sociaal veilige werkplek en een integere omgeving. Het is bewezen dat wanneer een werkomgeving waarin (psychisch)sociale veiligheid aanwezig is, effectiviteit van de teams wordt verhoogd en het risico op grensoverschrijdend gedrag en stress gerelateerde klachten bij de medewerkers vermindert.

Dienstverlening

Met Altijd in Vertrouwen bieden we standaard meer dan de reguliere hoofdtaken van een vertrouwenspersoon. Omdat we ervan overtuigd zijn dat we van meerwaarde kunnen zijn. Je kunt van ons naast opvang, begeleiding en advisering van je medewerkers, ook voorlichting, inspiratie en (management)informatie verwachten. En natuurlijk zijn we er 365 dagen per jaar!

Naast onze dienst ‘vertrouwenspersonen’ bieden we je, vanuit onze expertise, advies op PSA-beleid (psychosociale arbeidsbelasting), kunnen we fungeren als DNA kompas (komen houding en gedrag overeen met de kernwaarden van je bedrijf) én geven we trainingen over relevante onderwerpen als (on)gewenste omgangsvormen en omgaan met agressie.

Kom in actie

Ben jij een werkgever die meer wil dan alleen maar voldoen aan de wet? Dan komen we heel graag met je in contact. Onze tarieven zijn scherp, onze dienstverlening flexibel! En altijd op basis van vertrouwen!

Meer info? Check onze website www.altijdinvertrouwen.nl of bel met Ingrid (0652 36 01 95) of Cick (0618 704 504).

Info
Adres:
I'M p&o service Schapenmeer 2 7933 PH Pesse Hoogeveen

Tel:
06-52360195

Email:
info@impo-service.nl
Neem contact met ons op