Arbeidsvreugdebij

Arbeidsvreugde ....de basis voor duurzaam en fijn blijven werken.

Wil je weten hoe het is gesteld met de arbeidsvreugde binnen de organisatie? Vind je de werkbeleving van je medewerkers en natuurlijk jezelf belangrijk. 

I'M p&o service analyseert, meet, stimuleert en borgt de arbeidsvreugde van de medewerkers. Dit kan zowel op organisatie-, team als individueel niveau. 

De analyse en meting wordt uitgewerkt in een adviesplan op maat waar je als organisatie weer mee verder kunt. Uiteraard is het ook mogelijk dit te laten begeleiden door I'M p&o service.

Info
Adres:
I'M p&o service Schapenmeer 2 7933 PH Pesse Hoogeveen

Tel:
06-52360195

Email:
info@impo-service.nl
Neem contact met ons op